ZWYCIĘSTWO I KLĘSKA SEKT

Tak więc sekty młodzieńcze ulegają autodestruk- cji. Zrodzone z iluzji, z chwilowego rozczarowa­nia, nie zaś z mocno ugruntowanej postawy — przegrywają w pierwszym starciu z rzeczywi­stością.Czasami jednak występują w historii próby o     innym wymiarze. Jezuici i wolnomularze, wy­magając bezwzględnego posłuszeństwa, zdają się stawiać sobie cele równie nieograniczone jak ono. Sądząc po otaczającej ich tajemniczości, po ślu­bach, jakie składają, po solidarności, która ich łączy — przy czym podejrzliwość ludzka wy­olbrzymia jeszcze te niezwykłe cechy — posądza się ich o niepomierną żądzę władzy. Społeczeń­stwo, obawiając się tym razem tajnych zamysłów realizowanych mocną ręką — przystępuje do zwalczania sekt na tyle silnych, że mogłyby zy­skać nad nim przewagę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!