ZWIĄZEK MIĘDZY OKROPNOŚCIĄ WOJNY I JEJ PRESTIŻEM

A przecież w takiej właśnie chwili wojna spotyka się z największym entuzjaz­mem — zaczyna uchodzić za najwyższe dobro­dziejstwo, za samą zasadę świata. Nigdy jeszcze nie cieszyła się takim prestiżem, nigdy nie budziła tak lirycznych uczuć i religijnej wprost żarliwości. Siła atrakcyjna rośnie w miarę wyrzeczeń, jakie wojna narzuca, oraz ohydy, która się z nią łączy. Nie ma się czemu dziwić; z wojną jest jak z na­miętnościami. Wydają się one tym autentyczniej­sze, wznioślejsze i niejako idealniejsze, im są gwałtowniejsze i bardziej nieodparte. Podobnie gdy wojna przebiera wszelką miarę, mobilizuje wszystkie siły danego ludu, trwoni nieprzytomnie zasoby narodowe, gwałci wszelkie zasady i wszel­kie prawa, traci wszelką ludzką skalę i ludzkie cechy — wówczas dopiero występuje w swej naj­jaśniejszej glorii; miażdżąc całe pokolenia pod zwałami ruin, jaśniejąc ponurym blaskiem strasz­liwej pożogi, jawi się jako przerażający paro­ksyzm zbiorowego bytowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!