ZASADNICZA PRZESŁANKA

To była zasadnicza przesłanka prestiżu, jakim sekta się cieszyła, i uroku, jaki wywierała. Teraz jed­nak musi przyjąć do swoich szeregów cały naród. Powodowani strachem lub oportunizmem napły­wają do sekty pospolici zjadacze chleba, przyno­sząc ze sobą swe krętackie nawyki, żądzę używa­nia, pieniędzy i pochwał, słowem wszystkie sła­bości, do których społeczeństwo odnosiło się po­błażliwie, a nawet sprzyjało ich rozkwitowi.W ramach społeczeństwa wszystkie te poślednie jednostki pleniły się, ale nie jednoczyły swych wysiłków; każdy działał na własne konto, zado­walając się zyskiem na miarę możliwości. Nie­uchwytna gradacja prowadziła od parszywej owcy do uczciwego człowieka. Małoduszna cnota mogła ulec pokusie, jaką był widok triumfującej niego- dziwości. Pokusa tego rodzaju należy jednak tak dalece do natury rzeczy, że nie ma co marzyć o     jej wyrugowaniu; trzeba z nią walczyć jak z każdą pokusą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!