ZAMIANA FUNKCJI WOJNY I ŚWIĘTA

W społeczeństwach pierwotnych wojny, nie do­równując świętom skalą ani siłą wyrazu, przed­stawiały się dosyć mizernie. Były to bądź krótkie intermedia, wyprawy myśliwskie, grabieżcze lub odwetowe, bądź też zjawiska permanentne, two­rzące jakby osnowę egzystencji, zajęcia niewątpli­wie niebezpieczne, ale przez swą ciągłość pozba­wione charakteru wyjątkowości. W obu przypad­kach święto powodowało zawieszenie działań wo­jennych, godząc doraźnie najzaciętszych nawet wrogów, którzy wręcz bratali się w świątecznym uniesieniu. Jeszcze w starożytności na czas igrzysk olimpijskich wszelkie spory ulegały zawieszeniu i cały grecki świat uczestniczył wspólnie w cza­sowej radości błogosławionej przez bogów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!