WYMAGANIA OD JEDNOSTKI

Domaga się ono prze­de wszystkim, aby jednostka była comme il faut, to znaczy, aby zachowywała się tak jak wszyscy. Społeczeństwo bez trudu osiąga ten cel i widzimy, jak większość ludzi poddaje się tym łatwym zale­ceniom, z małoduszności jednak lub z braku od­wagi, nie zaś na zasadzie świadomego wyboru uznania. Społeczeństwo sprzyja pseudocnocie złożonej z tchórzostwa i głupoty, która w sytuacji kryzysowej ujawnia swą nicośc. Dlatego też mimo swej masowości oraz dysponowanych przez się środków — społeczeństwo niewiele żąda i w rezul­tacie jeszcze mniej zyskuje. Cnoty obywatelskie rychło idą w zapomnienie. Przede wszystkim do­bro publiczne musi ustąpić wobec prywaty: cze­muż go nie deptać, skoro można to czynić bez­karnie?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!