WSTĘPNY PAKT

Dlatego też wstępny pakt bardzo rzadko utrzymuje się w mocy, jeszcze rzadziej (bo niełatwo wytrwać przy braku wszelkiego oparcia) rzecz trwa dostatecznie długo, by sekta nabrała rozmachu i urosła w potęgę. Jakiejze trzeba na to zaciętości? A przecież konieczne jest bezwzględne oderwanie się, ono bowiem zapewnia wstępny roz­mach, a potem — w chwili zbierania plonów -zwycięstwo. Takie właśnie poczynania stanowią często zada­tek rewolucji, a może nawet mają swój udział we wszelkich procesach społecznej regeneracji. Spo­łeczeństwa nie zyskują nowych kształtów, jeśli me dojdzie do wstępnego rozbicia. Wskazuje na to chyba nawet sam język, o ile prawdą jest, że sło­wa societe (społeczeństwo) oraz secte (sekta) mają tę samą etymologię; w każdym razie określenie sek­ta wywodzi się od rdzenia sec- (ciąć). Tak więc te dwa rodzaje grup — społeczeństwo i sekta — pozo­stają w związku.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!