WŁAŚCIWA ETYKA

Etyka właściwa zamkniętym grupom nie za­wsze występuje w tak skrajnej postaci, nie można jednak zamykać oczu na fakt, że do tego właśnie dąży. Surowość taka jest rezultatem szczególnych okoliczności, wymagających bezzwłocznego działa­nia. Gdy jednak przyjdzie czas na taką etykę, na­rzuca się ona sama przez się, nie trzeba jej daleko szukać. Wystarczy nieznaczne zmodyfikowanie już istniejących praw i postaw, do pewnego stop­nia koniecznych, stanowiących w gruncie rzeczy samą istotę sekty.W każdej sekcie odnajdujemy bowiem pychę wynikającą z odcięcia się od mas, postulat abso­lutnej solidarności, ślub bezwzględnego posłuszeń­stwa. Zwłaszcza zaś obserwuje się tu rozmyślną surowość, z jaką sekta wyznacza określone zada­nia, nie dopuszczając, by ktokolwiek się od nich uchylił.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!