WIELE PODOBIEŃSTW

Do niedawna jeszcze katowi nie wolno było przeby­wać w miejscach publicznych. Niełatwo jest po­ślubić króla, kat zaś ma trudności z wyszukaniem sobie żony. Król nie może ożenić się z byle kim; nawet byle kto nie chce połączyć się z katem. Każdy’ z nich przez samo pochodzenie skazany jest na izolację — jeden w swej chwale, drugi — w pohańbieniu. A reprezentując dwa bieguny spo­łeczeństwa, przyciągają się nawzajem i mają ten­dencję do wchodzenia w związek ponad głowami profanów. Nie wdając się tu w rozważania nad rolą kata w mitologii i folklorze, zauważmy jed­nak, jak często w baśniach królowa kocha kata (lub jego syna), a „Mistrz” — córkę królewską. Wątek ten występuje m. in. w pewnej dolno- austriackiej legendzie, z której Karl Zuckmayer zaczerpnął temat do swej znanej sztuki Der Schelm von Bergen.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!