W MYŚLI LUDZKIEJ

W myśli ludzkiej, podobnie jak w strukturze państwa, zajmują stanowisko połączone więzią odpowiedniości i odczuwane są jako takie: każdy z nich jest postacią jedyną w swoim ro­dzaju, a kojarzą się z sobą na zasadzie dzielącego ich antagonizmu.Monarcha i kat pełnią więc funkcje podstawo­we, a zarazem symetryczne:  jeden      w  blasku i chwale, drugi — w mroku i pohańbieniu. Mo­narcha dowodzi armią, w której nie ma miejsca dla kata. Obaj są nietykalni, ale dotykając mo­narchy albo tylko podnosząc nań oczy — skala­łoby się jego osobę, gdy tymczasem wchodząc w kontakt z katem — skalalibyśmy samych siebie. Dlatego też w społeczeństwach pierwotnych obie te postacie obwarowane są licznymi zakazami, oddzielającymi je od zwykłych śmiertelników.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!