W ŁONIE SPOŁECZEŃSTWA

W łonie społeczeństwa powstają grupy, które — jak by się zdawało — starają się rozmyślnie wy­odrębnić ze społeczeństwa, są mu obce, a nawet wrogie, równocześnie zaś mają charakter znacz­nie bardziej uspołeczniony niż ono samo, stanowią niejako społeczeństwo w stanie czystym. Skąd się to bierze? Jaki tajemniczy bodziec pcha ludzi do tworzenia tak ścisłych związków, że gotowi są po­święcić dla nich wszystko, co posiadają, a nawet niezależność osobistą, albowiem w tego rodzaju sektach dobro wspólnoty jest najwyższym pra­wem, wszystko poświęca się dla utrwalenia jej spoistości. W normalnym społeczeństwie nie mógł­by wystąpić układ tego rodzaju; każda jednostka korzysta tam przecież z rozległej autonomii, wła­dze nie interesują się większością jej poczynań, może spokojnie zajmować się swoimi sprawami, organizować sobie życie, jak się jej podoba.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!