USTĘPOWANIE WŁADZY

Przy tych poczyna­niach fanatyków przekłada się nad specjalistów, których w miarę możliwości podporządkowuje się tym pierwszym. Wychodzi się z założenia, że tylko nieświadomi, a bez reszty oddani zdobędą się na determinację konieczną do przezwyciężenia trud­ności, przed którymi skapitulowałby specjalista, za bardzo przejmujący się problemami technicz­nymi i nie tak zaangażowany w samej sprawie. Wiedza musi ustępować wobec zapału, niekiedy grzeszącego zuchwalstwem, lecz pełnego rozmachu i zdecydowanego na wszystko. Zdarza się, że dzię­ki tym brutalnym metodom rewolucjoniści wspie­rani przez fortunę dokonują dzieła, na które kun­ktatorzy i rutyniarze nigdy by się nie zdobyli .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!