SZARY CZŁOWIEK

Wydawa­łoby się, że sam „szary człowiek” doznaje po­dwójnej trwogi, widząc osoby wyjątkowe zarazem tak blisko siebie i tak daleko. Usiłuje utożsamić się z nimi, a zarazem odciąć od nich dwoistym ruchem urzeczenia i odrazy. Poznajemy tu typo­wą postawę psychiczną człowieka wobec sacrum, jak opisuje ją święty Augustyn, wyznając, że gorzeje zapałem, gdy myśli o podobieństwie, ja­kie łączy go z Bogiem, a drży z trwogi, gdy przedstawia sobie, jak bardzo różni się od bó­stwa.Podobnie monarchę i kata przybliża się do zwartej masy obywateli, a zarazem gwałtow­nie od nich oddala. Wieloznaczność, prezentowana przez każdego z nich, znajduje też wyraz w róż­nicach, jakie zachodzą między nimi: z osobą jed­nego idą w parze wszelkie możliwe zaszczyty i oznaki szacunku, z osobą drugiego — odraza i wzgarda.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!