SYMBOL NOWEGO USTROJU

Skoro ścięcie Ludwika XVI jawi się jako rękoj­mia i symbol rozpoczynającego się nowego ustro­ju, skoro obalenie króla tak ściśle odpowiada awansowaniu kata — staje się zrozumiałe, że wy­rok śmierci wykonany 21 stycznia 1793 roku sta­nowi w trakcie rewolucji punkt odpowiadający przejściu przez zenit. Jest to w istocie punkt kul­minacyjny krzywej, stanowiący najwyrazistszy, najpełniejszy wyraz całego kryzysu, najżywiej wrażający się w pamięć i streszczający cały pro­ces. Śmierć Marii Antoniny nie była natomiast żad­ną miarą sprawą państwa, nie miała wpływu na to, że majestat króla mógł się odrodzić w maje­stacie ludu. „Wdowa Capet” stawała przed Try­bunałem Rewolucyjnym, nie zaś przed Konwen­tem, to znaczy przed sędziami, a nie przed repre­zentantami ludu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!