STYCZNOŚĆ Z ŻYCIEM ZBIOROWYM

Dopóki dziecko nie ma stycz­ności z życiem zbiorowym, rośnie chronione przez rodzinę, w kręgu przyjaznym i życzliwym, gdzie każdy stara się mu wszystko ułatwić i uprzyjem­nić. Otacza je uczucie i troskliwość, poczynania jego nie pociągają za sobą żadnych groźnych skutków, żyje w świecie idealnym, dobrym i łat­wym, gdzie wystarczy poprosić, a wszystkie po­trzeby znajdują zaspokojenie. W zamian za to dziecko musi jedynie stosować się ściśle do pew­nych prostych zaleceń, których — jak je poucza­ją —. przestrzegać należy bez względu na okolicz­ności i za wszelką cenę. Żyjąc w tym świecie na­raża się więc co najwyżej na łagodne kary, które jednak budzą w nim przerażenie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!