STRACONA ZAUFANIE

Ci wszyscy, którzy tracą zaufanie do tych wszechpotężnych instytucji i nie oczekują już po nich realizacji swych nadziei, zwracają się do czło­wieka stanowiącego ponure i znienawidzone prze­ciwieństwo owych instytucji, przeciwieństwo nie ukonstytuowane w pewne ciało, jakim jest Wy­miar Sprawiedliwości, Kościół, Nauka, i pozosta­jące na uboczu, na marginesie; jest to pewna siła, od której ludzie uciekają, a zarazem ją prześla­dują, której lękają się, a zarazem się nad nią pastwią. Gdy Bóg milczy, człowiek zwraca się do szatana; gdy lekarz zawodzi — do znachora; gdy banki odmawiają pomocy — do lichwiarza. Kat pozostaje na pograniczu dwu światów. Mandat swój otrzymuje od prawa, ale jest jego sługą naj- pośledniejszym, najbliższym peryferyjnych, ciem­nych regionów, w których działają i kryją się ci właśnie, których ma zwalczać.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!