SPRZYJAJĄCE ŚRODOWISKO

Tak więc to, co w sekcie jest cnotą, w społe­czeństwie prowadzi do zgubnego i nieodwracal­nego wypaczenia wewnętrznego. Zapewne, chcąc sprawiedliwie oceniać uczucia, trzeba by przeni­kać tajniki serc. Rzecz oczywista jednak, że nie każde środowisko sprzyja rozwojowi duchowemu, że wpływ środowiska na jednostki bywa bardzo różny. Nawet jeśli idzie o kształtowanie pewnych walorów, sekta i społeczeństwo oddziałują całkiem inaczej.Sekta z racji samej swojej struktury powołuje do życia bardzo swoistą etykę, prawie całkowicie od­mienną od etyki uznawanej przez całokształt spo­łeczeństwa. Zasady tych dwu etyk zazwyczaj nie pozostają w sprzeczności, każda z nich jednak kładzie nacisk na odmienne cnoty.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!