SOCJOLOGICZNA RZECZYWISTOŚĆ

Albowiem tak właśnie przedstawia się rzeczy­wistość socjologiczna wyjaśniająca szczególne przy­wileje kata i jego paradoksalny stosunek do pra­wa, uzasadniająca też atmosferę nadzwyczajności, jaką chętnie otacza się tę postać, oraz wieloznacz­ny charakter przypisywany jej życiu. To ten czło­wiek „w imieniu ludu francuskiego” naciska guzik powodujący śmierć. Tylko on ma prawo to uczy­nić. Przysługuje mu przydomek „Monsieur de Pa- ris”. Podkreślając iście szlacheckie dostojeństwo tego tytułu dziennikarze są nim na tyle zaintry­gowani, że usiłują go wyjaśnić. Wyjaśnienia te z natury rzeczy odwołują się do wulgarnego rea­lizmu, do inwencji w doszukiwaniu się jakichś efemerycznych przesłanek, jak się to zazwyczaj dzieje przy pierwszych próbach redukowania mi­tu. I tak ktoś wspomina mimochodem o człowie­ku, którego na prowincji nazywano „panem z Pa­ryża”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!