SNUTE HIPOTEZY

Przez dłuższy czas kat miał prawo sprzedawania zwłok, a tym zabobon przypisywał zawsze moc talizmanu. Lud paryski wydzierał sobie zwłoki markizy de Brinvilliers Tu znów widzimy związek łączący z naj­wyższą władzą ciemne moce właściwe zbrodni i katowi. W siedzibie cesarza Monomotapy, daw­nego mocarstwa Afryki Południowo-Wschodniej, była specjalna sala, gdzie palono zwłoki skazań­ców. Prochy ich służyły do preparowania eliksiru zastrzeżonego wyłącznie dla władcy.Nie ma co snuć hipotez (jak to czyniono) na temat różnych sztuczek, które mogły przyczynić się do powstania takich wierzeń. Można przyjąć, że kaci podczas niektórych egzekucji uciekali się do wybiegu, jakim było przebicie — pod strycz­kiem — tchawicy wieszanego oraz zaniechanie ciosu w kręgi szyjne, jakim zwykle dobijano ska­zańca.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!