SŁABA SEKTA

Nieważ­ne, że sekta jest słaba i uboga. Wśród możnych zyskuje ona sobie niezbędnych stronników i sym­patyków — ubodzy, jeszcze trochę zacisnąwszy pasa, zbierają sumę potrzebną dla przekupienia bogaczy. Nie ma więc trudności, choćby początko­wo wydawały się nie do przezwyciężenia, z któ­rymi ludzie zawzięci i zdolni do poświęceń osta­tecznie nie daliby sobie rady.Dzięki temu wszystkiemu niektóre partie poli­tyczne nabierają swoistego charakteru, dążąc nie tyle do cząstkowych reform, co do radykalnego przeobrażenia instytucji i obyczajów. Partie te tak dalece różnią się od innych, że nasuwa się pyta­nie, czy idzie tu jeszcze o stronnictwa polityczne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!