SIŁA EGZEKWOWANIA

Podobnie zapomina się o powinnościach niezbyt określonych, gdyż sprzeniewierzanie się im nie pociąga za sobą żadnych sankcji. W osta­teczności państwo siłą egzekwować musi najnie­zbędniejsze świadczenia, wobec których członko­wie społeczeństwa ociągają się lub od których usi­łują się wykręcić. Państwo okazuje się bezsilne, równocześnie zaś czyni sobie wrogów z wszystkich śmiałków, których dobrej woli nie umiało spożyt­kować.Społeczeństwo nie ma bowiem zastosowania dla jednostek obdarzonych nadmiarem energii. Nie potrafi ich sobie zjednać, a jeśli nawet zrazu je przyciąga, wnet je sobie zraża. „Wówczas najżar­liwsi odwracają się od społeczeństwa, uciekając się do sekt. Sekty wzmacniają się i mnożą, tym liczniejsze i potężniejsze, im bardziej środowisko macierzyste — rozprzęgając się i tracąc mir — okazuje się niezdolne do ostatecznego skaptowania sobie owych wielkodusznych jednostek, choćby nawet doznane zawody skłaniały je do większej elastyczności i pojednawczości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!