SEKTY I SPOŁECZEŃSTWO

Nie wyobrażajmy sobie, że ludzie ci co­kolwiek z siebie dają. Cała ich mądrość polega na ciągnięciu zysków, a jeśli ich pożądliwość roz­kłada się na raty, to tylko po to, aby tym pew­niej postawić na swoim. Skądinąd jednak są także istoty, których ofiarność przerasta wszystko, czego społeczeństwo mogłoby po nich oczekiwać. Ludzie tacy chcieliby dać z siebie więcej, niż się od nich żąda. Prawa społeczne są za łagodne w sto­sunku do takich jednostek, które stosują się do nich, pragnąc jednak w głębi duszy czegoś su­rowszego. W tym polu sił słabych, niezdecydowa­nych, rozstrzelonych, niektórzy tęsknią za ostrzej­szą dyscypliną, która — umiejętnie wykorzystując możliwości — zmusiłaby energie do skuteczniej­szego działania. Pragną, aby przeciwstawiono się zarazem zbytkowi i niesumienności, gnuśności i niedbalstwu. Sądzą, że władza rygorystyczna, mobilizując uparty i światły zapał nielicznych, łatwo poradziłaby sobie ze światem rozpraszają­cym swe siły na jałową szarpaninę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!