SEKTA U WŁADZY

Sekta może sobie wytyczyć jako cel zdobycie wła­dzy w kraju, w którym powstała. Nie idzie wów­czas o zdobycie wpływów potajemnych, cząstko­wych, lecz o przejęcie steru rządów. Dlatego też sekta przybiera wówczas pozory stronnictwa poli­tycznego i początkowo jest traktowana jako takie, wydaje się bowiem, że statut i cele nie różnią jej od innych stronnictw. Niebawem jednak społe­czeństwo dostrzega wiszącą nad nim groźbą; pod przykrywką szacunku dla obowiązujących insty­tucji i zwyczajów odgaduje dążenie do ich znisz­czenia. Czyż mniej radykalne zamierzenia wyma­gałyby tak surowej dyscypliny, zwartości, fana­tyzmu przyjętego z założenia?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!