ROZLUŹNIENIE OBYCZAJÓW

Nie ma żadnych wyraźnych zakazów i w świecie, gdzie wszystko ma pozory solid­ności, w rzeczywistości wszystko ulega podmino­waniu. Słowa nie pokrywają się z czynami, postę­powanie — z wypowiedziami. W gruncie rzeczy potępia się bezkompromisowość, żarliwość, krótko mówiąc, wszelkie uczucia sprzeczne z giętkością rozwagą. Te właśnie cechy, nieodzowne do osiągnięcia powodzenia, cieszą się największym uznaniem. Dochodzi do tego, że stanowią one nie­omal część składową dobrego wychowania, po któ­rym „przyzwoici ludzie” poznają się nawzajem. Ta przeciętność nie jest występkiem. To rozluź­nienie obyczajów nie jest rezultatem demorali­zacji wykraczającej poza normę. Nie jest wyra­zem doraźnego rozprzężenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!