ROZGŁOS WYDARZENIA

Trudno nie zdzi­wić się tym rozgłosem nadanym wydarzeniu, które normalnie powinno by znaleźć swe miejsce wśród paruwierszowych notatek. Wiązanie tej przesady z niezdrową ciekawością czytelników, którzy do­magają się od dziennikarzy codziennej porcji sen­sacji, byłoby rozwiązaniem zbyt prostym i w żad­nym razie nie mogłoby zwolnić od obowiązku przemyślenia niezdrowego charakteru tej cieka­wości, zastanowienia się nad jej przyczyną, funk­cją, celem, określenia mrocznych instynktów, któ­re ciekawość ta zaspokaja. A w tym właśnie wy­padku można zrobić coś więcej: dane opubliko­wane na temat zmarłego kata mają pewne cechy całkiem szczególne. Niektóre z nich dowodzą ra­czej bujnej wyobraźni dziennikarzy niż ścisłości informacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!