ROZBIEŻNOŚĆ OCEN

Oceny te wynikają z samej natury więzów, które jednoczą ludzi, w każdym przy­padku na inną modłę.Społeczeństwo zabiega o szczęście i stabilizację dla siebie i swych członków, stara się uni­kać wszelkich zaburzeń, instynktownie eliminuje wszystko, co mogłoby zamącić spokój. Celem spo­łeczeństwa jest życie szczęśliwe, a więc pozba­wione historii. Wychwala się tu i praktykuje nade wszystko cnoty łagodne, chętnie kojarzące się z pewną gnuśnością. Można tu pozwolić sobie na przymykanie oczu i patrzenie przez palce. Zamie­szania lękają się tu bardziej niż niesprawiedliwo­ści, a wyrozumiałość wynika często nie tyle z wielkoduszności, co z lenistwa. Często nie do­chodzi do kary, byle tylko nie naruszać świętego spokoju. Zło jednak trwa i nie robi się nic, by je usunąć.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!