PRZYZWOICI LUDZIE

Podobnie ma się rzecz z wszelkim szal­bierstwem: tuczy się ono kosztem odpowiadającej mu słabości. Szalbierstwo musi więc czuwac nad zachowaniem prawości, i to w tym samym czas*, w którym ją wykorzystuje i naraża na szkody.Co prawda zazwyczaj nie wszystkim rządzi wy rachowanie. Większość ludzi działa w dobrej wie­rze- wychowują dzieci w zasadach, które nieba­wem trzeba będzie korygować, są bowiem zbyt doskonałe. Kto tego nie uczyni, ośmieszy się \ świecie, gdzie wszyscy uznają owe zasady za idea , lecz ideał przerastający ludzkie możliwości. Społe czeństwo w swej masie nie składa się z Poleg­łych kanalii, szkolących sobie w każdym pokoleniu pewną ilość naiwnych. Wprost przeciwnie, większość stanowią w społeczeństwie ludzie przy­zwoici, pełni szacunku dla etyki i pragnący, aby ich potomkowie byli równie uczciwi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!