PRZYŁĄCZENIE DO SEKTY

Ten, kto przyłącza się do sekty, musi zrzec się pełnej wolności, przystać na rezygnację z własnej, bezpośredniej przyjemności i korzyści. Ponadto sekta jest stałą szkołą męstwa i lojal­ności. Tak więc sekta mimo woli wpaja rozmaite cnoty, do których społeczeństwo nie bardzo może zachęcać: wprost przeciwnie, cnoty owe nieomal nieuchronnie zanikają w atmosferze obojętności lub niechęci, jaką się je powszechnie otacza. Z tego punktu widzenia sekty wydają się ko­niecznymi i cennymi zbiornikami sił moralnych. Więcej, można by chyba powiedzieć, że stanowią one niezastąpione źródło owych sił, tak dalece cnoty tego typu kolidują z charakterem społeczeń­stwa. Życie społeczne bowiem z natury rzeczy wiąże się z przestrzeganiem zarówno użytecznych reguł, jak absurdalnych przesądów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!