PRZEZ SOLIDARNOŚĆ

Poprzez uroczyste ślubowanie, poprzez krwawe obrzędy spiskowcy wyrzekają się wszel­kich dawnych związków na rzecz braterstwa z wy­boru, które w ich przekonaniu zasługuje na uleg­łość bez granic. Poprzez taką wyłączną, niepo­dzielną solidarność dążą do ustanowienia władzy nie szczędzącej ani dóbr, ani ludzi, ani nawet nie liczącej się z żadnymi zasadami. Pożądają jurysdykcji, która domagałaby się bezwarunkowej wierności, obiecując jednak za to żarliwym en­tuzjastom upojenie absolutnym zwycięstwem.Oczywiście w każdym społeczeństwie istnieją in­stytucje mogące do pewnego stopnia zaspokoić ową potrzebę rygoru. I tak armia i Kościół sta­nowią zamknięte wspólnoty o jasno określonej strukturze, wspólnoty, których członkowie zobo­wiązani są do składania ślubów lub przestrzega­nia specjalnego kodeksu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!