PRZECIWKO WARTOŚCIOM UNIWERSALNYM

Podobnie sekta dyktuje tematy sztuce, chcąc ją skłonić do wychwalania swoich poczynań. Narzuca jej też styl, który powinien przemawiać do wszyst­kich, nie zaś w trosce o doskonałość zwracać się do wybrańców. Z drugiej strony badania nauko­we ogranicza się do dziedzin, których postęp sprzyja realizacji nowych celów, wytkniętych przez sektę. Dziedziny ważne z punktu widzenia przy­jętych zamierzeń cieszą się szczególnymi wzglę­dami. Inne traktowane są nieufnie i muszą pa­miętać o wydanych im zaleceniach. Ich wyniki nie mogą w żadnym razie przeciwstawiać się ofi­cjalnej doktrynie. Zresztą sekta z tych samych powodów odnosi się podejrzliwie do artysty i do naukowca: twórcy z natury rzeczy skłonni są do zdrady, przekładając nade wszystko prawdę lub piękno.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!