PROSTE ZASADY

Dziecko chętnie godzi się na owe zasady proste, czasem surowe, ale zawsze wyraźne. Gdy jednak tylko opuści krąg rodzinny i ma przygotować się do samodzielnej walki o byt, zaleca mu się całkiem inne prawidła, o   ileż elastyczniejsze. Uprzedza się je także, by nie zawsze stosowało się do zasad, przedstawia­nych dawniej jako absolutne. Tego rodzaju odmiańia zdumiewa, iecz praktyka życiowa rychło przy­nosi wyjaśnienie. Zresztą sprzeczności tego rodzaiu sa nie do uniknięcia.Nie kłam” — mówią dziecku, aby potem uczyc je „przemilczania prawdy, zrazu przez grzecznosc, potem – dla interesu. Podobnie przestrzegano je rtrzed schlebianiem; potem szybko przekonuje się, że właśnie schlebianie to droga do sukcesów. Za­chęca się je, by wkradło się w łaski możnych, któ­rzy mogą mu pomóc w karierze. Zachodzi oczy­wisty i trwały rozdźwięk między pierwszymi naukami a wnoszoną do nich późniejszą korektą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!