POZOSTAŁE NAWYKI

Pozostają jedynie na­wyki dyskrecji, solidarności i przebiegłości, spokrewniające ją z kliką i zapewniające karłowate trwanie. Sukces staje się jej zgubą, wydając ją na pastwę tych samych słabości, które dawniej cechowały jej ofiary i przesądziły o ich klęsce. Teraz ona sama wystawia się na ciosy. Zwycię­stwo przyniosło zgubę sekty, której nie potrafiły zmóc prześladowania. Czy można sobie wyobrazić sektę, która unik­nęłaby takiego losu? Sekta mogłaby to osiągnąć w jeden tylko sposób: narzucając całemu społe­czeństwu rygory, dzięki którym zdołała je podbić. Trzeba by cały lud wyszkolić w płodnej dyscypli­nie i skierować w jeden nurt ogromną sumę roz­proszonych energii. Kto wie, czy nie byłoby to możliwe. Ku jakiemuż jednak szczytnemu celowi skierować by należało całą nieustannie wzbiera­jącą potęgę? Jakikolwiek miałby być ów cel, trud­no myśleć o nim bez trwogi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!