POZA PRAWEM

Pozostając poza prawem, partie tego typu — w miejsce unormowanego współzawodnictwa pro­wadzącego do kolejnych zmian u steru — starają się wprowadzić bezlitosną walkę, wiodącą do osta­tecznego zwycięstwa. Wobec, tego partie owe, nie­zależnie od pozorów, faktycznie są sektami. Uwa­żając normy etyczne i prawne za obłudne lub anachroniczne konwenanse, partie te drogą gwał­tu dążą do celów wywrotowych. W ostateczności same odwołują się do zbrodni i zamachów. Pa­dają ofiary prześladowań, co jeszcze utwierdza je w przekonaniu, że nie mają co szukać innych środków, skoro zmusza się je do stosowania właś­nie takich. Mafie, związki terrorystyczne, bojówki, nielegalne organizacje — oto różne formy tego sa­mego zjawiska. Przeciwko panującej etyce po­wstaje etyka wyklętych; w łonie danego społe­czeństwa inna społeczność działa na jego zgubę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!