POSTAĆ Z LEGENDY

Jeden otacza opieką to wszystko, co ludzie szanują, wszystkie dobra oraz instytucje stanowiące filary społeczeństwa; drugi zdaje się skażony zmazą tych, których spo­łeczeństwo mu wydaje, czerpie zyski z prosty­tucji, uchodzi za czarownika. Odrzuca się go w ciemności zewnętrzne, do świata ponurego, kłę­biącego się niespokojnie, świata nie do przyjęcia, ściganego przez sprawiedliwość, której kat jest jednak sługą. Dlatego nie należy mieć zbyt wiel­kich pretensji do prasy, że poświęciła tyle miej­sca śmierci Anatola Deiblera. Dzięki temu mogliś­my przekonać się, jak dalece kat pozostaje postacią z legendy, a jego oblicze w ludzkiej wyobraźni zachowuje swe dawne, zaginione rysy. Mogliśmy przekonać się, że nie istnieją społeczeństwa na tyle zawojowane przez intelekt, aby mit i rzeczy­wistość, która go rodzi, traciły w nim całkowicie swe prawa i swą moc.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!