PONURA WIELKOŚĆ

Ponura wielkość opromienia tego, kto z wyż­szego rozkazu wykonuje wyrok śmierci na czło­wieku uosabiającym władzę lub wykonującym jej zlecenia. Zbrodnia to jedyna i uzasadniona obro­na tych, którym prawa odmawiają opieki. Z bra­ku innych środków, niekiedy właśnie po to, aby te środki uzyskać — prześladowani muszą przez krwawe ofiary rzucać wyzwanie całemu społe­czeństwu. Nie są może pewni, że w ich czynach wszystko jest czyste i bez winy. Woleliby działać zgodnie z prawem, nie gwałcąc prawa. Świadomi, że wkraczają na przeklętą drogę, z której nie ma odwrotu, ludzie tacy wiedzą, iż na zawsze ściągają na siebie potępienie, jak ci, którzy nie zdoławszy ubłagać bogów, sprzymierzają się z mocami pie­kielnymi, skazując się na los demonów. Ponura aureola chroni ich przynajmniej przed wzgardą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!