PODKREŚLENIE PRZEZ CYNIZM

Niekiedy ostentacyj­nie podkreślane przez cynizm, niekiedy zaś ma­skowane przez natrętne pozory cnoty nie podlega ono jakimś uchwytnym zmianom. Wiąże się bo­wiem z rozmiarami grupy społecznej, a raczej z jej charakterem, z faktem, że stanowi środo­wisko neutralne, gromadzące swych członków je­dynie na zasadzie uwarunkowań zewnętrznych. Oczywiście jednostki pozostają tam pod wpływem pewnych nacisków, nieuchwytnych, ale stałych, dzięki czemu przyswajają sobie mnóstwo wspól­nych sądów i reakcji. Oczywiście prawa i oby­czaje są dla wszystkich takie same i wszyscy są ukształtowani przez analogiczne wychowanie. Trzeba stwierdzić istnienie pewnej jedności, jak też pewnego porządku, utrzymywanego przez wła­dze publiczne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!