OGÓLNE ROZPRZĘŻENIE

Tak więc ogólne rozprzężenie, zaniedbania, marno­trawstwo zanikają, w miarę jak sekta ujmuje spo­łeczeństwo w karby swojej dyscypliny. Cały byt narodowy podlega całkowitej odmianie. Albowiem sekta dąży do tego, aby roztoczyć swą władzę nad całym bytem społecznym. Obalo­na zostaje przegroda między życiem prywatnym a publicznym. Każdy należy bez reszty do sekty i nadaremnie szuka przed nią jakiegoś azylu. Musi dochowywać jej wierności nawet w chwilach odpoczynku, w każdym najbłahszym słowie, w gestach miłości. Bez względu na to, czy ktoś prze­bywa w gronie rodzinnym, przy stole czy w łóż­ku — sekta nie spuszcza go z oka. Jest wszech­obecna, człowiek nie może bowiem zaufać ani przyjacielowi, ani żonie, ani bliskim. Syn wydaje ojca. Miłość do sekty pochłania wszelkie inne uczucia, wszelkie inne względy. Jedna jedyna po­winność, która może nakazać zbrodnię lub z niej rozgrzeszyć, zastępuje obecnie wszelkie obowiązki, dzielące dotychczas między siebie ludzkie serce.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!