ODNIESIONE WRAŻENIE

Odnosimy więc wrażenie, jak gdyby w chwili gdy instytucje i obyczaje zdają się odwracać od tajnych stowarzyszeń — wielu i to niepospolitych ludzi odczuwało jakąś fascynację nimi. Zarysowuje się niejako tęsknota za rodzajem zakonu, organi­zacji, która początkowo składałaby się z paru ludzi niezadowolonych ze świata, w którym żyją, i pra­gnących go zreformować. Wyobraźnia podpowiada, że ludzie ci powinni by zawrzeć pakt, żądający od nich znacznie więcej niż to, co robią dla swego środowiska, więcej niż środowisko to od nich wymaga. Ale właśnie ta dyscyplina ma w sobie coś urzekającego. W niej zapaleńcy dopa­trują się rękojmi skutecznego działania. Początko­wo owa wspólnota miałaby tarczę ochronną w samej swojej znikomości czy śmieszności, z cza­sem rozrastałaby się i zyskiwała na sile.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!