OBRAZ I ANALIZA

Otrzymujemy tu zarazem obraz i analizę. Ze szczególną wyrazistością rysuje się postać jed­nego z teoretyków, który swych skrajnych kon­cepcji broni z wnikliwością i siłą nie do odparcia. Jest to Izraelita, wychowanek jezuitów, który sam chciał wstąpić w szeregi Towarzystwa Jezusowe­go, lecz choroba przerwała mu nowicjat. Egalitar­nym aspiracjom liberalnego demokraty człowiek ten przeciwstawia idee społeczeństwa komunistycz- no-teokratycznego, rządzonego metodami świętego terroru przez hierarchią surowych ascetów. Nie rozwodząc się nad tymi sprawami, odsyłam czy­telników do tych dwu znakomitych dokumentów przemawiających za moją tezą. Nie brak zresztą przyczynków skromniejszych i pośledniejszych, świadczących o analogicznych niepokojach.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!