OBOWIĄZKI MNIEJSZOŚCI

Jeśli obowiązki mniejszości faktycznej są już tak ściśle określone, do czegóż dojdą obo­wiązki, jakie narzuci sobie mniejszość będąca mniejszością z wyboru? Widzimy więc, jak ludzie tacy z całą świadomością odcinają się od społe­czeństwa. Stają się dobrowolnymi wygnańcami z obszaru działań, gdzie żadna przeszkoda nie rzu­ca wyzwania odwadze, a nadmierna pobłażliwość podcina skrzydła buntu, nim zdążą się one roz­postrzeć. Ludzie ci zakładają sekty z hasłami, zna­kami, mundurami albo przynajmniej marzą o    czymś takim. Nie gardzi się wówczas niczym, co umacnia jedność, przydaje jej powagi, nie po­zwala o niej zapomnieć, sprzyja nienaruszalności paktu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!