O CHARAKTERZE RELIGIJNYM

Zwyczaje tego rodzaju nie mają nic wspólnego z wykona­niem wyroku śmierci na władcy, do którego do­chodzi w trakcie kryzysu ustrojowego lub dyna­stycznego. Śmierć króla jawi się wówczas jako epizod o znaczeniu ściśle politycznym, nawet jeśli u niektórych osób — co jest naturalne — wywo­łuje reakcje indywidualne o charakterze jedno­znacznie religijnym. Nie zmienia to faktu, że w świadomości ludowej ścięcie króla jawi się nie­chybnie jako szczytowy punkt rewolucji, dostar­czający rzeszy uroczystego i krwawego widowiska przejścia władzy z rąk do rąk. Imponująca cere­monia uświęca lud, w którego imię i na którego rzecz się dokonuje.Z tego punktu widzenia bardzo znamienna jest postawa Rewolucji Francuskiej wobec kata. Do­strzegamy tu liczne poczynania mające na celu włączenie kata w szlachetną, sprawiedliwą, czci­godną strefę świata społecznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!