NIEPODZIELNA SIŁA

Każdy czuje u swego boku nie­podzielną siłę, której sam służy tym, co ma w sobie najlepszego, będąc zarazem użytkownikiem i wytwórcą tej siły. Z pozoru pozostaje kimś chwiejnym, uległym, zajętym tylko sobą, bez­bronnym i wypranym z ambicji. Jak skąpiec pieszczący swą kasetkę może powetować sobie wszelkie wyrzeczenia świadomością, że pod łach­manami kryje królewskie skarby, tak członek związku cieszy się, że włada siłą, która dzięki swej tajemniczości wydaje się niezmierzona i nie­zawodna. Niebawem mrzonki pierzchają. Jednodniowe związki rozpadają się stopniowo lub przeistaczają w zwykłe koleżeństwo, nie dające pola intensyw­nym uczuciom. Młodzi buntownicy z wolna godzą się z dwuznacznymi obyczajami przyjętymi w spo­łeczeństwie. Zapał i wola walki ulegają świato­wym pokusom. Zwycięża pospolitość. Jednodniowi spiskowcy odwracają się od swych poczynań, któ­re stopniowo tracą w ich oczach wszelki sens.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!