LUDZIE O SERCACH Z KAMIENIA

Czyż trzeba by było w członkach sekty wykorzeniać wszelkie skru­puły, stanowiące podstawę współżycia społecz­nego, domagać się od nich odrzucenia — na rzecz ślepej wierności — praw, prawdy, miłości bliź­niego, gdyby nie chodziło o przygotowanie uleg­łych i skutecznych narzędzi do walki bez pardo­nu? Ci ludzie o sercach z kamienia, oddani bez reszty sprawie wrogiej społeczeństwu — ściągają na siebie podejrzenie jako czynniki zagrażające moralności i ładowi. Zarzuca im się jako prze­stępstwo naruszanie zasad, z których odrzucenia istotnie czynią sobie chlubę. Zbyt często widywali, jak inni, sami niezdolni do najmniejszego wyrze­czenia w imię uznawanych przez się zasad, do­magali się równocześnie przestrzegania owych za­sad, bo choć sami im się sprzeniewierzali, z istnie­nia ich ciągnęli pewne zyski.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!