KAT MONARCHA

Tak więc kat i monarcha stanowią parę. Ich współdziałanie zapewnia zwartość społeczeństwa. Król, dzierżąc berło i wieńcząc się koroną, skupia w swej osobie wszystkie zaszczyty związane z naj­wyższą władzą, kat — dźwiga ciężar win, jakie nieuchronnie pociąga za sobą sprawowanie wła­dzy, choćby była nie wiadomo jak sprawiedliwa i powściągliwa. Zgroza, jaką budzi kat, jest od­powiednikiem splendoru otaczającego monarchę. Przynależne królowi prawo udzielania łaski sta­nowi odwrotność śmiercionośnego gestu oprawcy. Życie ludzkie pozostaje w ręku ich obu. Nic więc dziwnego, że obaj są przedmiotem zgrozy lub uwielbienia, przy czym poznajemy bez trudu sa­kralny charakter tych uczuć.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!