KAT A MONARCHA

Tajne powinowactwo łączące najczcigodniejszą oraz najpodlejszą osobę w państwie przejawia się nawet w sferze wyobrażeń, gdzie obie te postacie traktowane są w podobny sposób. Widzieliśmy, z jakim naciskiem konfrontowano groźny i krwa­wy charakter gilotyny ze spokojnym i łagodnym usposobieniem kata. Podobnie przy okazji koro­nacji czy odwiedzin jakiegoś monarchy przepy­chowi otaczającemu monarchów lud z upodoba­niem przeciwstawia ich osobistą prostotę i skrom­ność, „mieszczański styl życia”. W obu przypad­kach ukazuje się dane postacie na tle tchnącym zgrozą lub dostojeństwem, starając się zarazem — w przeciwieństwie do tamtego nastroju — spro­wadzić je do skali „szarego człowieka”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!