KASTY: ARMIA I KOŚCIÓŁ

W rzeczy samej wchła­niają one błędne moce, pragnące wytkniętymi dro­gami dążyć do ściśle określonych celów. Należa­łoby tu zresztą brać pod uwagę jedynie kler lub korpus oficerski. Armia i Kościół w całości zbyt słabo wyodrębniają się od społeczeństwa: wszyscy obywatele podlegają służbie wojskowej, a rzesze wiernych wchodzących w skład Kościoła obciążają go ogromnym brzemieniem „martwych dusz”. Tyl­ko ksiądz oraz oficer reprezentują żywe siły, inni wdziewają mundur pod przymusem, przyjmują chrzest zgodnie z obyczajem. Dlatego też armia Kościół nadal należą do społeczeństwa, opierają się na szerokich podstawach w społeczeństwie, gdzie prawie każdy jest żołnierzem i wierzącym: jeśli tylko brać je w całości, grupy owe niemal się ze społeczeństwem pokrywają.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!