JEDNOŚĆ I PORZĄDEK

Jedność ta jednak i ten porządek są czymś czysto zewnętrznym. Energia żadnego rodzaju nie znajduje tu dla siebie pola do popisu, wprost przeciwnie, skazuje się ją na bezczynność. Nacisk zbiorowy dąży zazwyczaj do oswojenia namiętności, do okiełznania ich tak, by nie do­chodziło do wybuchów, by zostały zachowane po­zory przynajmniej troski o powszechne dobro. Po­za tym społeczeństwo pozostawia swoim członkom wolną rękę.Rzeczą społeczeństwa jest więc jedynie kontro­lowanie i zarządzanie. W dodatku działa ono z ko­nieczności w pewnych niezbyt ściśle określonych granicach, a jego czujność nie zawsze daje po­żądane rezultaty.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!