IM WIĘKSZY KONTRAST

Nic nie jest w sta­nie pozbawić jej ponurej chwały, łączącej się z fak­tem, że jest ona jedynym zjawiskiem w życiu współczesnych społeczeństw, które odciąga jed­nostki od ich osobistych trosk, by przenieść je nagle w inny świat, w którym nie należąc już do siebie samych, znajdują żałobę, boleść i śmierć. Im większy zachodzi kontrast między łagodnoś­cią pokoju a straszliwą gwałtownością wojny, tym większa szansa, że zafascynuje ona chór fanaty­ków i na tyle zastraszy innych, by opuszczając bezradnie ręce przyznali jej jakąś fatalną, obez­władniającą moc. Dlatego właśnie jakiś ekstatycz­ny kult wojny zbiega się w czasie z momentem, gdy osiąga ona największe nasilenie grozy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!