IDENTYFIKACJA Z NARODEM

Zidentyfikowawszy się z narodem, pod jednym tylko warunkiem może mu przekazać swój zapał i siłę: podburzając naród przeciwko reszcie świata. Zdobywszy władzę, sekta od razu utożsamia się z narodem, siła narodu staje się jej siłą. Przejmuje w spuściźnie wszelkie zasoby pań­stwa, dzieje ojczyzny oraz lud, któremu narzuca surową dyscyplinę, równocześnie jednak tak się z nim utożsamiając, że niebawem sekta wraz z na­rodem jak jedno ciało powstają przeciwko rodza­jowi ludzkiemu, gotowi podporządkować wszystko swoim snom o potędze. Nie dopuszcza się istnie­nia żadnych innych wartości. Ktokolwiek nie my­śli tylko i wyłącznie o chwale narodu, sprzenie­wierza się swym obowiązkom patriotycznym. Na­rodowi trzeba poświęcić majątek, życie, nawet honor; nie można przekładać nadeń ani ludzi, ani Boga. Naród wyrokuje, co jest sprawiedliwością, co prawdą. Jest tylko jedna zbrodnia: sprzenie­wierzyć się narodowi, wszystko zaś, co robi się na jego rozkaz lub dla jego dobra — liczy się jako zasługa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!