IDEA SEKTY

Przychodzi chwila, gdy — znudzeni — gotowi bylibyśmy po­rzucić sprawę podjętą na zasadzie „słomianego ognia”. Rzecz w tym, aby zniechęcać zbyt po­chopnych ochotników: przyjmuje się tylko najbar­dziej zdecydowanych, wypróbowawszy najpierw ich charakter i zdolności. To jest właśnie istotna rola wszelkiego nowicjatu. Nowo zaciężnemu po­wierza się zadania nieprzyjemne i podrzędne. Ktoś marzył o niebezpieczeństwach: każe mu się rozlepiać afisze albo przepisywać adresy, gasząc w ten sposób nadmierny zapał i wybijając kandy­datowi z głowy zbyt romantyczne poglądy na konspirację. Bywa także, iż nowicjusza gani się za błąd nie popełniony lub też z całą świadomoś­cią powierza się ważne zadanie komuś mniej zdol­nemu lub nie tak pewnemu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!