FUNKCJA SPOŁECZEŃSTWA

Funkcja społeczeństwa polega jedynie na wydawaniu zakazów. Społeczeństwo wznosi rogatki, otwierając dostęp do jednych dróg, zamykając inne. Dla kogoś, kto potrafi przysto­sować się do tych umiarkowanych ograniczeń, społeczeństwo jak gdyby nie istniało. Można się z tego tylko cieszyć, bo więzy prawdziwe biorą początek z psychiki, źródłem ich są cnoty we­wnętrzne, oporne wobec nacisku. Nikogo nie moż­na zmuszać do owych cnót, grozi to bowiem zdła­wieniem ich lub wypaczeniem. Jest jednak rzeczą jasną, że ta nieomal doskonała powściągliwość społeczeństwa, której skutki nie zawsze są ujem­ne — budzi tęsknotę za związkami bardziej ry­gorystycznymi, bardziej zdecydowanymi. Roi się o  sojuszach mających na celu coś więcej niż tylko elementarną wygodę. Odwołując się do powołania, do idei, do górnych dążeń, zachęcając do skraj­nego, niszczycielskiego wydatkowania energii pragnie się, aby związek taki zrzeszał ludzi rwą­cych się do jakiegoś wzniosłego dzieła, które bez reszty pochłonęłoby ich wysiłki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o edukacji i poszerzysz swoją wiedzę. Jeśli podoba Ci się prowadzony przeze mnie serwis to zapraszam do odwiedzania go częściej i zostawienia komentarza lub liea na fb!